Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gerekli Belgeler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler


1.      Dilekçe,

2.      Yönerge ekindeki taahhütname,

3.      İlgili Başvuru Formu (bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır – matbu, 1 adet),

4.      CD’ye kaydedilmiş İlgili Başvuru Formu (1 adet),

5.      Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası,

6.      Gerekli izin belgeleri (Çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalar için Keçimer’den alınmış izin belgesi, Klinik çalışmalar için yapılacak başvurularda hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu örneği gibi)

Dr. Öğr. Üyesi DEVRAN COŞKUN
Güncelleme : 27.02.2022 22:04:40