Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkında

Siirt Üniversitesi bünyesinde Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Siirt Sağlık Yüksekokulu gibi birimler bulunmaktadır. İlgili birimlerin deney hayvanı kullanarak yapacakları bilimsel nitelikli deneysel çalışmalarda, hayvan sağlığı ve refahını olumsuz etkilemeyecek koşullarda deney hayvanı kullanımına olanak sağlayacak birime ihtiyaç duyulması gerekliliği ile Merkez kurulum çalışmaları başlatılmıştır.

Merkez kurma talebimiz YÖK’e iletilmiş, YÖK’ün 02/06/2015 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul’u toplantısında incelenerek uygun görülmüş ve 08/06/2015 tarih ve 31233 sayılı resmi yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

YÖK onayından sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından çalışma izni alınabilmesi için başvuruda bulunulmuştur. Resmi işlemlerin ardından Merkezimiz, tavşan, fare, sıçan ve bıldırcın türlerinin kullanımı ve tedarikçisi olarak 15.03.2016 tarih ve 122 numaralı çalışma izni ile faaliyete başlamıştır.

Merkezin faaliyete girmesiyle Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul oluşturulması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile resmi prosedürler tamamlanmış, 18.07.2016 tarih ve 144025 sayılı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün onayı ile Siirt Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Merkezimiz merkez kampüste bulunan 250 metrekare kapalı alana sahip tek katlı binada Temmuz 2016 itibariyle çalışmalarına devam etmektedir.

Güncelleme : 26.11.2017 20:49:43